Search
Close this search box.

Ny skrift om OMF-finansierad forskning: En nanoelektronisk blodbaserad diagnostisk biomarkör för ME / CFS

Dr Ron Davis, Styrelseordförande för OMF:s Vetenskapliga Råd, redogör för PNAS-skriften om nanonålen (29 april 2019)

Läs den här artikeln på Facebook

Läs den här artikeln på OMF:s webbsida  

Läs alla översättningar av denna artikel och andra artiklar på OMF:s webbsida.

 

En artikel som beskriver nanonålen har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ronald W. Davis, PhD, är senior författare. Rahim Esfandyarpour, PhD, är huvudförfattare. Nanonålen är ett test som mäter förändringar i immunceller med deras blodplasma som en följd av saltstress. Inuti nanonålen stör immuncellerna en liten elektrisk ström. Förändringen i elektrisk aktivitet är direkt korrelerat med hur friskt provet är.  Testet, som ännu är i en pilotfas, är baserat på hur en persons immunceller svarar på stress. Med blodprov från 40 personer – 20 med ME / CFS och 20 friska – producerade testet exakta resultat. Det markerade korrekt var och en av patienterna men ingen av de friska individerna.

 

YouTube video

 

Klicka här för att se videon.

Klicka här för att läsa sammanfattningen och hela skriften på PNAS.

Klicka här för att läsa Stanfords kungörelse.

 

OMF tackar Siv Pierson för översättningen.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669