Search
Close this search box.

Hvilken funksjon har T-celler og B-celler og hvorfor er de viktige for ME / CFS forskningen?

På denne #OMFScienceWednesday, ser vi på to typer celler i immunsystemet vårt som har vært spesielt interessante for ME / CFS forskning i det siste:

T-celler og B-celler.

Begge disse type cellene er viktige for å forsvare oss mot infeksjoner, men de gjør dette på ulike måter:

  • B-celler produserer antistoffer for å ‘fange’ invaderende bakterier. Noen ganger produserer de autoantistoffer som feilaktig også angriper vårt eget vev, og som studier foreslår er det dette som skjer ved ME / CFS. Medisinen Rituximab, som antas å redusere B-celler, har blitt testet på pasienter i håp om å dempe overaktiviteten av B-celler (se forrige ukes innlegg for mer informasjon)

 

  • T-celler bruker andre metoder, inkludert å signalisere via cytokin produksjon. En undergruppe kjent som ‘morder’ T-celler angriper og eliminerer infiserte celler direkte. Følg med videre for nye innlegg som forklarer forskningen vi finansierer om T-celler på ME / CFS Collaborative Research Center at Standford!

Les mer om hva som gjør T-celler og B-celler spesielle: http://whoami.sciencemuseum.org.uk

Takk til Beathe Lindseth for oversettelse til norsk.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669