Search
Close this search box.

Forskning finansierad av OMF: Att förstå T-celler och molekylär immunologi

Det är #OMFScienceWednesday! Under de närmsta veckorna kommer vi att beskriva de forskningsprojekt som OMF finansierar över hela världen. Det första forskningsprojektet handlar om T-celler och molekylär immunologi vid ME / CFS och pågår vid ME / CFS Collaborative Research Center vid Stanford under ledning av dr Ron Davis. Det här projektet är ett samarbete med två professorer vid Stanford: dr Mark Davis, expert i immunologi, och dr Lars Steinmetz, expert i genetik och genuttryck. Vi hoppas att det här projektet ska leda till en fördjupad förståelse av den immunologiska grunden för ME / CFS.

Många studier har lyft fram problem med immunförsvaret vid ME / CFS, med alltifrån förändrade cytokiner till nedsatt funktion hos NK-celler. Nyligen upptäckte dr Mark Davis team tecken på klonal expansion av T-celler hos ME / CFS-patienter – vilket innebär att mördar-T-celler som är ansvariga för att eliminera infekterade celler gör kopior av sig själva. En sådan expansion sker när det finns en aktiv infektion som immunförsvaret bekämpar, men det kan också ske vid autoimmunitet, när immunförsvaret av misstag attackerar kroppens egna celler. Dr Steinmetz team har utvecklat nya tekniker för att kunna sekvensera enskilda T-celler och mäta deras genuttryck. Att förstå beteendet hos dessa expanderade T-celler och vad det är de angriper kommer att hjälpa oss att bättre förstå –   och förhoppningsvis kunna behandla – ME / CFS. Det är till exempel möjligt att T-cellerna hos vissa patienter reagerar på en mikrobiell infektion, medan det hos andra patienter rör sig om en verklig autoimmun sjukdom, vilket i sin tur kan peka på behandling med antingen antimikrobiella medel eller immunmodulerande läkemedel.

För att utforska dessa möjligheter ( i en grupp på 25 ME / CFS-patienter under det här året) innehåller projektet följande målsättningar:

 1. Att hitta och sekvensera enskilda T-celler genom att använda dessa nya tekniker för att identifiera klonalt expanderade T-celler och mäta deras uttryck av tusentals gener för att förstå vilken funktion de har vid ME / CFS. Teknikerna användes första gången på tuberkulos-patienter och teamet arbetar nu intensivt för att optimera tekniken för prover från ME / CFS-patienter.
 2. Att sekvensera viktiga immunrelaterade gener: HLA och KIR. Dessa gener – vars varianter kan kopplas till risk för infektions- och autoimmuna sjukdomar – är väldigt svåra att sekvensera med hjälp av traditionella metoder, så dr Ron Davis och hans samarbetskollegor har utvecklat bättre metoder! Att använda de metoderna här kan hjälpa till att tolka övrig immunologisk data från det här projektet.
 3. Att identifiera målen för expanderade t-celler. Dessa kan vara infektioner eller autoimmuna mål och som beskrivits ovan kan man genom att identifiera dem få viktiga insikter om ME / CFS och dess effekter på patienternas immunförsvar.

Läs förra veckans inlägg för mer information om vad T-celler gör i immunförsvaret.

I den här videon visas hur T-celler patrullerar i kroppen för att upptäcka hot som cancerceller och infekterade celler: https://www.youtube.com/watch?v=jgJKaP0Sj5U

OMF tackar Lotta Hahn för den svenska översättningen.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

 • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
 • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
 • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
 • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

 • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
 • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
 • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
 • Questions? Give us a call at 650-242-8669