Search
Close this search box.

Dela med din bild i Times Square!

Som en del av OMFs andra Årliga Majrörelse-kampanjen, kommer OMF I Times Square i mitten av New York City att öka medvetenheten (om ME / CFS) på söndagen den 12 maj, vilket är den Internationella Uppmärksamhetsdagen för ME / CFS.

På söndagen den 12 maj, har OMF möjligheten att synas ”på skärm” i Times Square på den digitala annosskärmen för att dra till uppmärksamheten och där samtliga får möjligheten att se och delta i denna kampanj.På en storskärm, delar OMF ett budskap om ME / CFS.

Vid en sidoskärm, (se bilden till höger), visas ett bildspel av ME / CFS patienter med OMF loggan. Vi på OMF erbjuder er möjligheten att dela med era bilder med oss så att vi kan visa dessa på skärmen. För att visa era bilder, krävs åtminstone $33USD* (cirka 310 kronor) som donation (för varje gång din bild(er) visas). Summan påminner om den genomsnittliga åldern där en individ drabbas av ME / CFS. Din bild kan visas hur många gånger som helst på den 12 maj till ett pris – engångs för $33USD, tvågångs för $66USD osv.

Donera och lägg till din bild så att du får synas i Times Square på den 12 maj dvs. den Internationella Uppmärksamhetsdagen för ME / CFS.

Era bilder hjälper oss att sprida kunskapen om ME / CFS och genom det behöver ME / CFS patienter inte längre vara osynliga för världen. Om du inte föredrar att dela med din personliga bild, ber vi er att fortfarande bidra med donationer för att hjälpa till att få liknande, framtida inlägg.

Samtliga bilder måste skickas in senast 6 maj 2019

Klicka här för att donera och få instruktioner för hur du kan skicka in dina bilder.

Vi tackar er i förväg för att ha varit en del av vår kampanj i Times Square. Vi hoppas att få ”se er” i Times Square

*$15USD av din donation täcker kostnaden av publiceringen av din bild i Times Square. Namn publiceras ej. Samtliga bilder granskad före publiceringen.

 

OMF tackar Paul Karlström för att ha översatt detta inlägg

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669